Szef kuchni - Wyposażenie gastronomii, sprząt gastronomiczny, urządzenia gastronomiczne

Przejdź do treści

Menu główne:

Szef kuchni


Cechy szefa kuchni i właściciela lokalu

Prowadzenie restauracji w zależności od czasu łączy się z różnymi problemami. W poprzedniej epoce ustrojowej problemem był dostęp do surowców i urządzeń niezbędnych do przygotowywania potraw. Zdobycie jednych i drugich pochłaniało mnóstwo czasu i energii. Nie było natomiast żadnego problemu ze sprzedażą potraw. Nie mogący prawie niczego kupić klienci, chętnie przychodzili do restauracji, by zjeść coś smacznego. Dzisiejsi szefowie kuchni i restauratorzy są w dokładnie odwrotnej sytuacji. Surowce i urządzenia są ogólnie dostępne, główny problem stanowi sprzedaż oferowanych potraw. Współczesny szef restauracyjnej kuchni musi nie tylko umieć gotować, ale gotować tak, by jego potrawy sprzedawały się lepiej niż to, co oferuje konkurencja. Wyniki sprzedaży w danym lokalu zależą w dużej mierze od umiejętności menadżerskich zarówno szefa kuchni, jak i właściciela. Umiejętności te muszą być wdrażane i doskonalone przez cały czas. Dynamiczny rynek usług gastronomicznych wymaga stosowania coraz to innych pomysłów i strategii. Raz wymyślony sposób na dobre wyniki sprzedaży nie wystarczy na zawsze. Obecność na rynku łączy się z nieustannym dążeniem do innowacji. Nie wystarczy niestety raz odnieść sukces i delektować się nim. Trzeba być zawsze o pół kroku przed innymi. Rynek usług gastronomicznych ciągle się zmienia. Dobry restaurator i szef kuchni nadążają za tymi zmianami, a czasem nawet przewidują je. Efektywna sprzedaż wymaga elastycznego podejścia do tego, co się robi. Nie bez znaczenia są także negocjacje i umiejętność prowadzenia ich. Podstawą sukcesu jest określenie dla jakich klientów chcemy gotować. Każda sprzedaż restauracyjna musi być ukierunkowana. Wyniki sprzedaży w lokalu gastronomicznym są coraz lepsze jeśli personel zmotywowany jest do nieustannego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji.

Cechy szefa kuchni. Dzisiejszy szef kuchni nie jest już tylko kucharzem. Powinien umieć znacznie więcej niż mieszać w garnkach. Szefowie kuchni to menadżerowie, do których obowiązku należy zarządzanie sprzedażą. Aby dobrze pełnił tę rolę, musi orientować się w logistyce i technice sprzedaży. Musi umieć szybko reagować na różne sytuacje. Bezwzględnie musi posiadać wiedzę kulinarną, która czyni go autorytetem dla pracowników kuchni i nie tylko. Dobremu szefowi współczesnej kuchni restauracyjnej przyda się też pewna porcja wiedzy informatycznej. Szef kuchni, to ktoś, kto powinien łatwo i efektywnie nawiązywać kontakty z ludźmi. W końcu, to właśnie on jest swoistym pośrednikiem między właścicielem a klientami restauracji.

Cechy właściciela lokalu. Właścicielem lokalu gastronomicznego powinna być osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu. Zarządzanie jest w istocie planowaniem działań w taki sposób, by osiągnąć zamierzony cel. Celem prowadzenia restauracji jest świadczenie usług gastronomicznych tak, by zwracały się ich koszty i pojawiała się nadwyżka, czyli zysk. Innymi słowy, jest to po prostu efektywna sprzedaż takich usług.

Proces planowania jest złożony i składa się z kilku faz. Najpierw trzeba ustalić cele, określić ich rodzaj, a także ustalić jaki poziom realizacji jest satysfakcjonujący. Ważne jest też ustalenie czasu i miejsca osiągania zakładanych rezultatów oraz metod ich osiągania. W planowaniu szczególną rolę pełnią cele nazywane strategicznymi. Są to najważniejsze cele prowadzenia zakładu gastronomicznego, a więc wysoka sprzedaż, rentowność, konkurencyjność, efektywność, innowacyjność i obecność na rynku. Dobry proces planowania zaczyna się od dokładnego przeanalizowania sytuacji danego lokalu. Analiza ta obejmuje sytuację rynkową, dobór rynku docelowego, wybór świadczonych usług, analizę i dostosowanie technicznych możliwości lokalu, dobór i przygotowanie personelu, . kolejnym etapem planowania jest sformułowanie strategicznych i operacyjnych celów. W tym mieści się opracowanie programu konkretnych działań, rozpoczęcie produkcji, realizowanie podjętego planu z żelazną konsekwencją. Na każdym etapie realizowania planu należy sprawdzać jego przebieg i obejmować kontrolą rezultaty. Jeśli chodzi o produkcję, najważniejszymi obszarami zarządzania są: kierowanie zakupami i wybieranie dostawców; negocjowanie cen; nadzorowanie sprawności i jakości dostaw; kontrolowanie jakości przyjmowanych surowców.

Elementami zarządzania personelem są: właściwy dobór pracowników; przeszkolenie personelu w odpowiednim zakresie; kontrolowanie i motywowanie pracowników do wykonywania swoich obowiązków na jak najwyższym poziomie.

Wymienione wyżej działania są niezbędne do tego, by zarządzanie restauracją przynosiło spodziewane zyski. Działania te są takie same w przypadku prowadzenia każdego innego biznesu. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego